Zakład Analityki Formy LekuW Zakładzie Analityki Farmaceutycznej prowadzone są prace analityczne dla różnych form farmaceutycznych (tabletki, kapsułki, roztwory, krople do oczu w postaci roztworów i zawiesin, emulsje i maści). Na podstawie prowadzonych badań przygotowywane są dokumentacje analityczne spełniające wymagania ICH oraz europejskich Urzędów Rejestracyjnych. Wyniki prac badawczych są publikowane oraz prezentowane na konferencjach naukowych.
Zakres prac analitycznych obejmuje opracowywanie metod analitycznych do oznaczania zawartości, czystości chemicznej i enancjomerycznej, określania pełnych profili zanieczyszczeń, określania profili uwalniania dla substancji czynnej(-ych) w formie leku. Prowadzone są także badania kompatybilności substancji czynnej z substancjami pomocniczymi na etapie badań rozwojowych oraz badania stabilności w warunkach przyśpieszonych, pośrednich i długoterminowych.

Szczegółowe dane dotyczące zakresu oferowanych usług znajdują się w dziale Oferta.

W Zakładzie Analityki Farmaceutycznej wykorzystywane są następujące techniki analityczne:

  • Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) w układach izokratycznych i gradientowych z wykorzystaniem detektorów PDA, UV oraz ultrachromatografia (UPLC)
  • Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)
  • Spektrometria UV
  • Aparatura do badania uwalniania substancji czynnych ze stałych i półstałych postaci leku

Zatrudnienie:

  • 8 pracowników z wyższym wykształceniem 
Kierownik:mgr Edyta Pesta
Telefon:(+48 22) 456 38 94
Telefon komórkowy:
E-mail:e.pesta@ifarm.eu