Zakład Technologii Formy LekuZakład Technologii Formy Leku zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem technologii formy leku. Głównymi kierunkami prac są badania nad stałymi postaciami leków oraz suplementów diety takimi jak tabletki i kapsułki oraz technologiami form płynnych takimi jak roztwory i zawiesiny (w tym form jałowe). Zakład Farmacji Stosowanej realizuje także technologie form półpłynnych maści, kremów i emulsji do stosowania zewnętrznego. Prowadzone się również badania nad postaciami leków o kontrolowanym uwalnianiu substancji czynnej.


Całokształt prac rozwojowych realizowanych w Zakładzie prowadzony jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i uwzględnieniem wymogów EMA i FDA.


Zakres oferowanych usług:

  • Opracowywanie technologii stałych postaci leków oraz suplementów diety do stosowania doustnego (granulatów, tabletek i kapsułek) – od skali laboratoryjnej do serii pilotowych.
  • Opracowywanie technologii wytwarzania leków sterylnych ocznych a także parenteralnych (formy płynne oraz liofilizaty) - skala laboratoryjna.
  • Opracowywanie technologii półpłynnych postaci leków (maści, kremów, żeli) - skala laboratoryjna.
  • Modyfikacje technologii już istniejących, pomoc w rozwiązywaniu problemów na każdym z etapów opracowywania technologii.
  • Usługowe wykonywanie badawczych serii stałych form produktów doustnych będących na etapie rozwoju lub modyfikacji technologii.

Możliwości techniczne Zakład Technologii Formy Leku - plik w załączeniu (wyposażenie)


Zatrudnienie

  • 5 pracowników z wyższym wykształceniem
  • 2 pracowników technicznych
Kierownik:mgr Michał Tynderynda
Telefon:(+48 22) 456 39 49
Telefon komórkowy:(+48) 601 302 882<
E-mail: m.tynderynda@ifarm.eu
farmacja.stosowana@ifarm.eu