Zakład ChemiiZakład Chemii zajmuje się opracowywaniem technologii substancji aktywnych leków generycznych w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej oraz prowadzi prace badawcze nad nowymi substancjami o potencjalnym działaniu leczniczym. Zakład czynnie współuczestniczy w przygotowywaniu dokumentacji zgodnej z normami europejskimi, pozwalającej na kolejne skalowania procesów wytwarzania substancji farmaceutycznych aż do skali półtechnicznej.


Badania  w Zakładzie  Chemii obejmują projektowanie i weryfikację metod syntezy z finalnym wytworzeniem substancji czynnej w skali od miligramów po setki gramów produktu  (aparatura o pojemności do 10 L). Wykonawcy posiadają udokumentowane doświadczenie w stosowaniu różnych technik syntetycznych, w prowadzeniu procesów w specyficznych warunkach reakcyjnych (bezwodne, beztlenowe, w niskich temperaturach, pod ciśnieniem), w wykonywaniu syntez równoległych oraz analiz czynnikowych do optymalizacji reakcji. Integralną częścią badań zakładu są prace związane z opracowywaniem optymalnych warunków krystalizacji, do wykorzystania w badaniach polimorfizmu oraz w oczyszczaniu produktów do czystości API. W zakładzie szeroko stosowane są  techniki separacyjne, w tym preparatywna wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) oraz inne techniki wydzielania  lub przygotowania substancji jak np. liofilizacja.


Zasoby aparaturowe Zakładu Chemii, obok standardowego wyposażenia w drobny sprzęt laboratoryjny obejmują m.in. wyparki próżniowe, reaktor szklany o poj. 10 L z oprzyrządowaniem; chromatografy preparatywne HPLC, liofilizator, generator wodoru, suszarki próżniowe, zestawy do reakcji równoległych i inne.


Zakres oferowanych prac:

Zakres prac, prowadzonych w Zakładzie Chemii pozwala na pełne opracowanie technologii w skali laboratoryjnej i obejmuje m.in.:

  • analizę literaturową i patentową
  • racjonalne planowanie syntezy
  • badania polimorfizmu i wytwarzanie nowych form krystalicznych
  • opracowanie syntezy substancji i optymalizację poszczególnych etapów
  • opracowywanie technologii substancji w skali do kilkuset gramów
  • wytwarzanie próbek substancji o czystości farmaceutycznej
  • syntezę wzorców zanieczyszczeń
  • opracowanie dokumentacji

Zatrudnienie:

W zakładzie pracuje 10 chemików, w tym:
1 z tytułem naukowym profesora
i 7 ze stopniem doktora


Wybrane Publikacje


Kierownik:dr Marcin Cybulski
Telefon:(+48 22) 456 39 40
Telefon komórkowy:(+48) 603 403 321
E-mail: m.cybulski@ifarm.eu

Z-ca Kierownika:dr Wojciech Łuniewski
Telefon:(+48 22) 456 39 27
E-mail: w.luniewski@ifarm.eu