Zakład Minisyntez


Zakład Minisyntez jest zakładem badawczo-produkcyjnym - prowadzi badania nad technologiami wytwarzania aktywnych substancji farmaceutycznych i wytwarza takie substancje w małej skali, od gramów do kilogramów. Prace badawcze ogniskują się wokół rozwoju technologii wytwarzania, głównie powiększania skali, optymalizacji i walidacji procesów. W pracach badawczych współpracujemy z Zakładem Chemii i Zakładem Analityki Badawczej. Opracowane technologie stosowane są we własnym oddziale produkcyjnym lub oferowane innym firmom farmaceutycznym. Pracownicy zatrudnieni w zakładzie mają duże doświadczenie w prowadzeniu syntez w różnej skali, w pracy z agresywnymi chemikaliami takimi jak: chlorowodór, fluorowodór, dwutlenek siarki, związki metaloorganiczne (np. związki Grignarda, alkilolit) i w oczyszczaniu substancji różnorodnym technikami.


Aktywne substancje farmaceutyczne są produkowane w Zakładzie Minisyntez w pomieszczeniach dedykowanych z zachowaniem wszelkich wymagań dobrej praktyki wytwarzania (GMP). Posiadamy wydane przez Głównego Inspektora Farmacetycznego certyfikaty GMP dla alfacalcidolu, calcifediolu, calcitriolu, calcipotriolu, tacalcidolu, anastrozolu i latanoprostu. Nasze produkty są sprzedawane na całym świecie: Japonii, Chinach, Tajlandii, Meksyku i w licznych krajach europejskich. Działalności produkcyjna zakładu wiąże się ze ścisła współpracą z Zakładem Kontroli Jakości, Działem Zapewnienia Jakości oraz Działem Marketingu i Logistyki.

Posiadane certyfikaty:

Certificates of Suitability: Alfacalcidol, Calcitriol.
Certificates of GMP : alfacalcidol, calcifediol, calcitriol, calcipotriol, tacalcidol, anastrozol i latanoprost.

Zakres oferowanych usług:

 • Opracowywanie technologii wytwarzania substancji aktywnych (API).
 • Usługowe wytwarzanie substancji w skali kilogramowej ("kilolab").
 • Dostarczanie certyfikowanych substancji aktywnych produkowanych w Zakładzie Minisyntez.

Zakład Minisyntez dysponuje następującą aparaturą:

 • Reaktory szklane pojemności od 1 do 100 dm3
 • Reaktory emaliowane 200 dm3
 • Filtry, wirówki, suszarnie
 • Wyparki o pojemnościach od 2 do 50 dm3
 • Preparatywne chromatografy cieczowe HPLC
 • Generatory ozonu
 • Zestawy do reakcji fotochemicznych

Zatrudnienie:

 • 15 pracowników z wyższym wykształceniem (w tym 6 ze stopniem doktora i 1 profesora)
 • 5 pracowników technicznych
Kierownik:mgr inż. Agnieszka Zaniewska
Telefon:(+48 22) 456 39 41
Telefon komórkowy:48 721 991 512
E-mail: a.zaniewska@ifarm.eu