Zakład PółtechnikDziałalność Zakładu Półtechnik obejmuje prace badawczo-wdrożeniowe w skali półtechnicznej (opracowanie dokumentacji, powiększenie skali laboratoryjnej, optymalizację i walidację procesu technologicznego) oraz produkcję substancji aktywnych.

Substancje aktywne (API) produkowane są w pomieszczeniach kompletnie zmodernizowanych w latach 2005-2007, wyposażonych w nowoczesną aparaturę i instalacje technologiczne spełniające europejskie wymagania farmaceutyczne.

Proces technologiczny jest kontrolowany i dokumentowany pod względem jakości i czystości zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Końcowe etapy wytwarzania substancji aktywnych realizuje się w strefie szarej kontrolowanej, w której zainstalowano 3 linie do procesu oczyszczania produktu oraz 2 linie do końcowych operacji technologicznych.

Zakres oferowanych usług:

 • Opracowywanie wstępnych projektów procesowych.
 • Opracowywanie metody technologicznej wytwarzania substancji farmaceutycznej (API) i jej nowych form polimorficznych.
 • Wdrażanie technologii otrzymywania substancji aktywnych.
 • Wytwarzanie substancji aktywnych w skali od 5 kg do 100 kg na szarżę.
 • Produkcja doświadczalna substancji aktywnych według wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) dla kontrahentów krajowych i zagranicznych.
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznych zgodnie z zasadami GMP.

Zakład Półtechnik dysponuje następującym wyposażeniem:

pomieszczenia:

 • strefa szara kontrolowana 210 m2
 • strefa syntezy chemicznej 600 m2
 • laboratorium analityczne 36 m2
 • magazyn materiałów wyjściowych 250 m2
 • pomieszczenia techniczne 250 m2
 • biura 130 m2

urządzenia procesowe:

 • zestawy reaktorów emaliowanych o poj. od 50 dm3 do 1600 dm3 (reaktor, filtr, reaktor, chłodnica, odbieralniki)
 • urządzenia do separacji osadów: wirówki, filtry ciśnieniowe, nucze próżniowe
 • suszarnie: fluidalna, próżniowa, owiewowe
 • przecieraki, mieszalniki
 • systemy i instalacje technologiczne
 • system wentylacyjno-klimatyzacyjny
 • instalacje technologiczne: wody wodociągowej, pary grzewczej, chłodniczy, sprężonego azotu i powietrza, próżni

Zatrudnienie:

 • 9 pracowników z wyższym wykształceniem
 • 18 pracowników technicznych
Kierownik:inż. Krzysztof Sołtysiak
Telefon:(+48 22) 456 38 43
Telefon komórkowy:(+48) 605 415 849
E-mail: k.soltysiak@ifarm.eu