Dział zapewnienia jakościDział Zapewnienia Jakości pełni rolę koordynatora Systemu Zapewnienia Jakości budowanego przez wszystkich pracowników Instytutu Farmaceutycznego. Głównym celem realizowanej Polityki Jakości jest zdobycie i utrzymanie zaufania Klienta poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług i produktów


Podnoszenie jakości świadczonych usług i wytwarzanych produktów jest możliwe poprzez ciągłe doskonalenie metod pracy, stosowanie nowoczesnych technik badawczych, zatrudnienie wysoko kwalifikowanej kadry, regularne szkolenia oraz systematyczne monitorowanie procesów i badań.


Dział Zapewnienia Jakości pracuje w oparciu o Przepisy Prawa Farmaceutycznego oraz zalecenia Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP - ang. Good Manufacturing Practice) i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP - ang. Good Laboratory Practice). Wdrożony System Zapewnienia Jakości służy ciągłej poprawie wiarygodności i gwarantuje spełnienie wymagań Klienta.


Przedmiotem działalności Działu Zapewnienia Jakości jest:

Zarządzanie i koordynowanie działań w zakresie Systemu Zapewnienia Jakości.
Ścisła współpraca z Zakładami badawczymi i produkcyjnymi Instytutu.
Opracowywanie i akceptowanie dokumentów systemu.
Opiniowanie i akceptowanie wniosków dotyczących szkoleń w zakresie jakości, przygotowanie i aktualizowanie harmonogramów szkoleń.
Koordynacja działań w zakresie audytów zewnętrznych.
Przygotowanie i prowadzenie audytów wewnętrznych.
Przygotowanie programów przeglądów systemu jakości.
Nadzorowanie działań korygujących i naprawczych.
Nadzorowanie prac kwalifikacyjnych i walidacyjnych.

Zatrudnienie:

  • 3 pracowników z wyższym wykształceniem
Kierownik:mgr inż. Dorota Samson-Łazińska
Telefon:(+48 22) 456 38 91
Telefon komórkowy:(+48) 609 450 318
E-mail: d.lazinska@ifarm.eu