AbirateronDOTACJE NA INNOWACJEOPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA INNOWACYJNEGO PRZECIWNOWOTWOROWEGO PRODUKTU LECZNICZEGO HAMUJĄCEGO BIOSYNTEZĘ ANDROGENÓWProjekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • VIPHARM S.A. – Lider
  • Instytut Farmaceutyczny - Partner
  • Wartość projektu: 6 667 270 zł
  • Wartość dofinansowania dla IF: 1 113 850 zł

Okres realizacji: 2014 – 2018Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego