Trzecia Szkoła ITN i Szóste Spotkanie Zarządu Konsorcjum DECIDE


Aktualności

Archiwum aktualności

Trzecia Szkoła ITN i Szóste Spotkanie Zarządu Konsorcjum 15-18 wrzesnia 2015, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii.

W dniach 15 - 18 września 2015 odbyła się na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego Trzecia Szkoła ITN i Szóste Spotkanie Zarządu Konsorcjum DECIDE. (http://www.birmingham.ac.uk/generic/decide/meetings/3rd-ITN-Training-School.aspx).
Młodzi badacze (12 osób), w tym mgr Sharmin Nadkarni i mgr Narasimha Bolla Rao z Instytutu, zaprezentowali wyniki swoich badań od początku programu. Przedstawili swój wkład do poznania procesu hematopoezy, a także syntezy i aktywności biologicznej analogów witamin D w różnych modelach linii nowotworowych. Wyniki badań zostały przedyskutowane przez młodych badaczy, a także przez Partnerów Konsorcjum i zaproszonych ekspertów: prof. Robert Mitchell, University of Birmingham, prof. Antonio Mourino, University of Santiago de Compostela, prof. M. Danilenko, University of Negev, dr Isidro Sanches Garcia, University of Salamanca. Sesja Pakietu Prac WP1 była prowadzona przez Koordynatora, prof. G. Browna i Koordynatora Narad prof. E. Marcinkowską, a także przez młodych badaczy. Końcowa narada zarządu Pakietu Prac WP2 była prowadzona przez Kierownika i Współkoordynatora, prof. A. Kutnera z Instytutu. Posiedzenie Komitetu Naukowego oraz indywidualne rozmowy z młodymi badaczami przeprowadził Kierownik Naukowy, prof. Rhodri Ceredig. Wykłady dla młodych badaczy zostały wygłoszone przez Partnerów oraz zaproszonych naukowców: prof. A. Lesia, Dyrektora Naukowego Instytutu, dr Kevina Petri, Institute of Cancer Research, Londyn, prof. Z. Szewczuka, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski i dr A. Zawilak-Pawlik, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Narada zarządu pakietu prac WP2 dotyczyła głównie bieżącej współpracy szkoleniowej i naukowej, postępu prac oraz planów na ostatni trzeci rok programu. Zaproponowano przybliżone terminy kolejnej szkoły i narady zarządu Konsorcjum w National University of Ireland, w Galway w roku 2016.

 

http://www.birmingham.ac.uk/generic/decide/index.aspx