'Witamina D – Minimum, Maximum, Optimum'


Aktualności

Archiwum aktualności

W dniach 16 - 17 października 2015 odbyła się w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Muranów, „2 Międzynarodowa konferencja: Witamina D – Minimum, Maximum, Optimum”, organizowana pod patronatem European Vitamin D Association (EVIDAS). Organizatorem Konferencji byli Pracownicy Zakładu Biochemii Instytutu – Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka, poprzedni wieloletni Kierownik, prof. Roman Lorenc oraz obecny, prof. Paweł Płudowski. Przedstawiciel Instytutu, prof. A. Kutner, był członkiem Komitetu Naukowego konferencji. W konferencji wzięli udział naukowcy z wielu krajów europejskich, w tym liczni przedstawiciele krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz USA i Kanady. Wykłady dotyczyły różnorodnych aspektów badań w dziedzinie witamin D, a w szczególności metodologii oznaczeń metabolitów witamin D, działań witamin D w różnych jednostkach chorobowych, zagadnień utrzymania odpowiedniego poziomu witaminy D w organizmie, a także konsekwencji jej niedoboru i sposobów jego zapobiegania i usuwania. Aktywny udział w konferencji wzięli pracownicy zagraniczni Instytutu, stypendyści Programu Marie Curie. Mgr S. Nadkarni miał wystąpienie ustne na temat swoich syntez i badania aktywności biologicznej analogów witamin D zmodyfikowanych jednocześnie w dwóch miejscach cząsteczki, a mgr N. Bolla Rao przedstawił poster na temat syntezy, badań strukturalnych i badania czynności biologicznej analogów witaminy D2. Prof. A. Kutner wygłosił wykład na temat aktywności przeciwnowotworowej analogów witamin D zsyntetyzowanych w Instytucie w ostatnich latach. Konferencji towarzyszyła wystawa krajowych i międzynarodowych firm farmaceutycznych prezentująca preparaty i leki zawierające witaminy D oraz aparaturę do ich oznaczania.

http://www.birmingham.ac.uk/generic/decide/index.aspx