Obrony prac doktorskich pracowników zagranicznych Instytutu


Aktualności

Archiwum aktualności


   W dniu 29 czerwca br. odbyły się, na Wydziale Farmaceutycznym WUM, obrony prac doktorskich pracowników zagranicznych Instytutu, pracujących w Zakładzie Chemii w ramach międzynarodowego Projektu DECIDE. Mgr Sharmin Nadkarni obronił swoją pracę doktorską pt. “Synthesis, structure determination and biological evaluation ]of double point modified vitamin D analogs”, a mgr Narasimha Bolla Rao pracę doktorską pt. „Design, synthesis and biological activity of vitamin D analogs with the extended and unsaturated side chain”. Promotorem obu prac doktorskich był Prof. dr hab. Andrzej Kutner, z Zakładu Farmakologii, współkoordynator Projektu DECIDE. Recenzentami pracy doktorskiej mgr Nadkarni byli Prof. dr hab. Rafał Siciński z Wydziału Chemii UW oraz dr hab. Sergiusz Markowicz, Prof., z Instytutu Onkologii w Warszawie, a recenzentami pracy mgr Bolla Rao również Prof. dr hab. Rafał Siciński i Prof. dr hab. Michał Żmijewski z Wydziału Lekarskiego GUMedu.
   Na publicznej obronie Instytut był reprezentowany przez Dyrektora Naukowego, Prof. dr hab. Andrzeja Lesia i Kierownika Zakładu Chemii, dr Marcina Cybulskiego. Po raz pierwszy w historii Wydziału obrona odbyła się w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym. Z uwagi na dorobek doktorantów, z których każdy jest pierwszym autorem lub współautorem czterech publikacji w ważnych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, opinie recenzentów oraz przebieg obrony, Rada Wydziału Farmaceutycznego WUM zdecydowała o nadaniu obu naszym pracownikom stopnia doktora nauk farmaceutycznych z najwyższym wyróżnieniem „Summa cum laudae”. Bezpośrednio po obronie obaj doktorzy udali się na wakacyjne szkolenie podoktorskie na Wydział Chemii, Uniwersytetu w Santiago de Compostela, w Hiszpanii, gdzie w zespole Prof. Antonio Mourino kontynuują badania, w ramach Projektu DECIDE, nad syntezą i modelowaniem analogów witamin D.

http://www.birmingham.ac.uk/generic/decide/index.aspx