Czwarta Szkoła ITN i Spotkanie Zarządu Konsorcjum DECIDE


Aktualności

Archiwum aktualności

Czwarta Szkoła ITN i Spotkanie Zarządu Konsorcjum 13 – 17 czerwca 2016, National University of Ireland, Galway, Irlandia.

W dniach 13 - 17 czerwca 2016 odbyła się w National University of Ireland, w Galway (NUIG), w Irlandii, Czwarta Szkoła ITN i Spotkanie Zarządu Konsorcjum DECIDE. (http://www.birmingham.ac.uk/generic/decide/meetings/4th-ITN-Training-School.aspx). Młodzi badacze (11 osób), w tym mgr Sharmin Nadkarni i mgr Narasimha Bolla Rao z Instytutu, zaprezentowali wyniki swoich badań w Projekcie. Przedstawili swój wkład do poznania procesu hematopoezy, a także syntezy i aktywności biologicznej analogów witamin D w różnych modelach linii nowotworowych. Wyniki badań zostały przedyskutowane przez młodych badaczy, a także przez Partnerów Konsorcjum i zaproszonych ekspertów: Prof. Jerzego Studzińskiego, Rutgers University, Prof. Antonio Mourino, University of Santiago de Compostela i Prof. M. Danilenko, University of Negev. Posiedzenie Komitetu Naukowego oraz indywidualne rozmowy z młodymi badaczami przeprowadził Kierownik Naukowy Projektu, Prof. Rhodri Ceredig. Wykłady dla młodych badaczy zostały wygłoszone przez zaproszonych naukowców z NUIG oraz dr P. Rudzkiego, kierownika Zakładu Farmakologii Instytutu. Narada Zarządu pakietu prac WP2 dotyczyła głównie bieżącej współpracy szkoleniowej i naukowej, postępu prac oraz planów na ostatnie miesiące trwania Projektu. Zaproponowano termin kolejnego spotkania i narady Zarządu Konsorcjum na 1 i 2 lutego 2017, na Uniwersytecie w Bazylei.

http://www.birmingham.ac.uk/generic/decide/index.aspx