Współpraca z firmą GLG Pharma S.A.


Aktualności

Archiwum aktualności


Instytut Farmaceutyczny podpisał z firmą GLG Pharma S.A. (polską spółką zależną firmy GLG LLC, Boston, USA), umowę o współpracy dotyczącą Projektu TNBC, realizowanego z wykorzystaniem środków programu INNOMED, częściowo refundowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt TNBC – flagowy projekt firmy GLG LLC – dotyczy rozwoju terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC – triple negative breast cancer), w oparciu o innowacyjny inhibitor białka STAT-3 tj. cząsteczki GLG-805 i GLG-302. GLG Pharma posiada licencję na wyłączność, obejmującą cały świat, dotyczącą opracowania, wytwarzania i sprzedaży produktów farmaceutycznych, opartych na tej technologii. GLG Pharma rozwija serię innowacyjnych cząsteczek, które znajdą zastosowanie w leczeniu różnych odmian nowotworów i chorób nerek.

Zadaniem Instytutu Farmaceutycznego będzie opracowanie syntezy GLG-805, powiększenie skali w warunkach GMP, opracowanie metod analitycznych, przeprowadzenie testów stabilnościowych oraz przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej substancji czynnej. Dla opracowanej również w IF formy farmaceutycznej - dożylnej i/lub doustnej – zostaną przygotowane wnioski patentowe wynikające z przeprowadzonych prac. Następnie otrzymana substancja GLG-805 zostanie wykorzystana do badań przedklinicznych na zwierzętach i badań klinicznych.

Prace wykonane w Instytucie Farmaceutycznym będą częścią projektu „Rozwój terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi w oparciu o innowacyjne inhibitory białka STAT-3 tj. cząsteczki GLG-805 lub GLG-302 oraz rozwój testów diagnostycznych opartych na metodach immunochemicznych do szybkiej diagnostyki nowotworu TNBC spowodowanego obecnością zaktywowanego białka STAT-3, a także próby monitorowania stężenia białka w odpowiedzi na terapię za pomocą cząsteczek GLG-805 lub GLG-302” planowanego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do zapoznania się z notatką prasową.