13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists


Aktualności

Archiwum aktualności


W dniach 11-14 maja 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja: „13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists” organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM.

Instytut Farmaceutyczny objął patronat naukowy nad sesją farmaceutyczną i przyznał nagrody Pani Urszuli Karczyńskiej (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Panu Mateuszowi Kawce (Politechnika Warszawska) oraz Pani Katarzynie Ozdarskiej (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Więcej informacji na temat konferencji dostępne jest na stronie internetowej http://wimc.wum.edu.pl/.