Ostatnie pożegnanie: dr Krzysztof Bańkowski.


Aktualności

Archiwum aktualności


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 maja 2017 r.
zmarł dr Krzysztof Bańkowski

Wieloletni pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1968-1992)
Wieloletni pracownik Zakładu Chemii Instytutu Farmaceutycznego (1992-2016)
Kierownik Pracowni Peptydów w Zakładzie Chemii Instytutu Farmaceutycznego (1997–2007)
Członek Rady Naukowej Instytutu Farmaceutycznego (1999-2011)
Wychowawca i opiekun młodych adeptów syntezy chemicznej, miłośnik gór.


Znakomity chemik; technolog; specjalista od syntezy peptydów; współautor wielu patentów i publikacji naukowych; kierownik wielu, zakończonych sukcesem, projektów badawczych; wychowawca młodych pracowników; zawsze udzielający wsparcia i dzielący się swoją wiedzą oraz ogromnym doświadczeniem nabytym m.in. w czasie czteroletniej pracy badawczej w Stanach Zjednoczonych w zespole profesora Maurice Manninga na Uniwersytecie w Toledo (postdoctoral fellowships, Visiting Professor – Short Term Scholar); wyróżniony odznaką honorową „Za zasługi dla IF” w 2007 r.

Rodzinie Pana Doktora składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa, pracownicy Instytutu Farmaceutycznego, koleżanki i koledzy z Zakładu Chemii.