Jubileusz 65-lecia Instytutu Farmaceutycznego.


Aktualności

Archiwum aktualności


W dniu 5 czerwca 2017 r. w Warszawie odbył się Jubileusz 65-lecia Instytutu Farmaceutycznego. Uroczystość otworzył dyrektor Instytutu, dr n. farm. Bogdan Podwysocki, który powitał gości oraz pracowników. W swoim wystąpieniu przedstawił historię Instytutu od czasu jego powstania w 1952 r.

Gratulacje z okazji Jubileuszu złożyli przedstawiciele Instytutu Chemii Organicznej PAN, Urzędu Patentowego RP, Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Chemii Przemysłowej, Instytutu Przemysłu Organicznego oraz banku PeKaO SA.

Podczas uroczystości wygłoszono 3 referaty naukowe. Pierwszy wygłosił prof. Grzegorz Stanisz z Toronto (Sunnybrook Health Sciences Centre), a tematem referatu była ocena skuteczności terapii onkologicznych za pomocą obrazowania rezonansem magnetycznym i ultrasonografią.

Drugi referat wygłosiła prof. Lidia Tajber z Trinity College Dublin. Dotyczył on form fizycznych substancji czynnych.

Trzeci zaś referat wygłosił prof. Krzysztof Selmaj z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tematem jego wystąpienia była choroba stwardnienia rozsianego.

Po referatach naukowych dr B. Podwysocki wręczył odznaczenia honorowe „Za zasługi dla Instytutu Farmaceutycznego” oraz dyplomy uznania dla pracowników z ponad trzydziestoletnim stażem pracy w Instytucie. Po części oficjalnej goście i pracownicy Instytutu uczestniczyli w okolicznościowym pikniku w plenerze.