Instytut Farmaceutyczny powołał nową Radę Naukową


Aktualności

Archiwum aktualności


Instytut Farmaceutyczny powołał Nową Radę Naukową o to jej skład :


Rada Naukowa


Prof. dr hab. Ewa Bulska

Dr Marcin Cybulski

Dr hab. Maciej Dawidowski

Dr Katarzyna Filip

Prof. dr hab. Bartłomiej Furman

Dr hab. Tomasz Grabowski

Dr hab. Beata Gruber-Bzura

Prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz

Prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Andrzej Kutner-Wiceprzewodniczący

Dr hab. Jolanta Łukasiewicz

Dr Wioleta Maruszak-Wiceprzewodnicząca

Dr hab. Tomasz Pawiński

Mgr inż. Dorota Samson-Łazińska

Prof. dr hab. Wiesław Sawicki

Prof. dr hab. Krzysztof Selmaj

Prof. dr hab. Iwona Wawer

Dr Krzysztof Wiśniewski

Mgr Anna Witkowska- Sekretarz

Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak -Przewodniczący

Dr Joanna Zagrodzka


Komisja ds. Kadr


prof. dr hab. Andrzej Kutner - Przewodniczący

Dr Marcin Cybulski

Dr hab. Maciej Dawidowski

Dr Joanna Zagrodzka


Komisja Regulaminowa


Dr Katarzyna Filip-Przewodnicząca

Dr Wioleta Maruszak

Mgr inż. Dorota Samson-Łazińska

Mgr Anna Witkowska - Sekretarz


Komisja Skrutacyjna


Dr hab. Jolanta Łukasiewicz- Przewodnicząca

Dr hab. Maciej Dawidowski

Dr Katarzyna Filip

Mgr inż. Dorota Samson-Łazińska