Instytut Farmaceutyczny objął patronatem debatę pt. „The Future of Healthcare


Aktualności

Archiwum aktualności


Instytut Farmaceutyczny objął patronatem debatę pt. „The Future of Healthcare

Instytut Farmaceutyczny objął swoim patronatem debatę pt. „The Future of Healthcare” organizowaną przez Executive Club, która odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. w Hotelu Bristol w Warszawie. Moderatorem debaty będzie prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
";