Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w X edycji Konkursu Innowator Mazowsza


Aktualności

Archiwum aktualności


Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w X edycji Konkursu Innowator Mazowsza

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. W dotychczasowych 9 edycjach, łącznie udział wzięło 108 firm i 256 naukowców. Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości, Konkurs skierowany jest do dwóch grup: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Adresowany jest także do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej. Zgłaszający się do Konkursu przedsiębiorcy muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, istniejącą nie dłużej niż 10 lat, mogących wykazać się innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, organizacyjnymi lub marketingowymi - wprowadzonymi w ciągu ostatnich 5 lat. Za innowacje w nauce nagradzani są młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopieniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania. O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec.

Nagrody: - w kategorii Młoda Innowacyjna Firma I miejsce: 25.000 zł II miejsce: 15.000 zł III miejsce: 10.000 zł - w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec I miejsce: 15.000 zł II miejsce: 12.500 zł III miejsce: 10.000 zł oraz dodatkowe nagrody ufundowane przez Partnerów Konkursu.

Termin składania wniosków upływa 27 kwietnia br. Konferencja kończąca Konkurs planowana jest 26 września br. Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulamin oraz wzory formularzy są dostępne pod linkiem: https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/informator-mazowsza/x-edycji-konkursu-innowator-mazowsza.html Złóż wniosek, możesz wiele zyskać!
";