Instytut Farmaceutyczny objął Patronatem Honorowym V Forum Nowoczesnej Produkcji