Instytut Farmaceutyczny objął patronatem 14th Warsaw International Medical Congress


Aktualności

Archiwum aktualności


Instytut Farmaceutyczny objął patronatem 14th Warsaw International Medical Congress
Instytut Farmaceutyczny objął patronatem naukowym sesję Pharmacy, organizowaną podczas 14 edycji Warsaw International Medical Congress for Young Scientists. Kongres organizowany jest przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w dniach 10-13 maja 2018 roku, w Centrum Dydaktycznym WUM.