Otwarcie międzynarodowego i międzysektorowego projektu ORBIS (Horyzont 2020)