14th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists”


Aktualności

Archiwum aktualności
14th


14th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists”
W dniach 10-13 maja 2018 r. w Warszawie, odbyła się konferencja: „14th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists”, zorganizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM. Sesja farmaceutyczna konferencji była objęta patronatem naukowym Instytutu Farmaceutycznego. Podczas konferencji Instytut reprezentowali dr Piotr Rudzki i mgr Elżbieta Gniazdowska z Zakładu Farmakokinetyki, którzy wygłosili prezentację pt. „Horizon 2020 dreaming? ORBIS recipe for success”. Więcej informacji na temat konferencji dostępne jest na stronie internetowej http://wimc.wum.edu.pl/.