Pierwsze staże z Instytutu Farmaceutycznego w ramach projektu ORBIS (Horyzont 2020)