Pierwsze spotkanie po-stypendialne projektu ORBIS (Horyzont 2020)


Aktualności

Archiwum aktualności


Pierwsze spotkanie po-stypendialne projektu ORBIS (Horyzont 2020)
W dniu 21 września 2018 w Instytucie Farmaceutycznym (IF) odbyło się pierwsze spotkanie po-stypendialne projektu „ORBIS”. W spotkaniu udział wzięli stypendyści i przedstawiciele zarządu projektu z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP) oraz IF, a także pracownicy Instytutu zainteresowani wyjazdami stażowymi.
Staz Orbis