Międzynarodowe Jury przyznało Instytutowi Farmaceutycznemu platynowy medal za wynalazek „Technologia substancji czynnej leku przeciwko stwardnieniu rozsianemu (SM)”


Aktualności

Archiwum aktualności


Międzynarodowe Jury przyznało Instytutowi Farmaceutycznemu platynowy medal za wynalazek „Technologia substancji czynnej leku przeciwko stwardnieniu rozsianemu (SM)”

W dniach 15-17 października 2018 roku, w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, odbyła się 12. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "IWIS 2018". Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską.

Międzynarodowe Jury przyznało Instytutowi Farmaceutycznemu platynowy medal za wynalazek „Technologia substancji czynnej leku przeciwko stwardnieniu rozsianemu (SM)”

W trakcie tej wystawy odbyła się 7 edycja Międzynarodowego Konkursu Chemicznego, organizowanego przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Instytut Farmaceutyczny otrzymał medal i zdobył nagrodę główną w konkursie za wynalazek „Technologia substancji czynnej leku przeciwko stwardnieniu rozsianemu (SM)”

Certificate IFIA_2018