Staż z Instytutu Farmaceutycznego w Zentiva w ramach projektu ORBIS (Horyzont 2020)


Aktualności

Archiwum aktualności


Staż z Instytutu Farmaceutycznego w Zentiva w ramach projektu ORBIS (Horyzont 2020)

W ramach projektu „ORBIS” mgr. inż. Urszula Szewc (Zakład Technologii Formy Leku) rozpoczęła 1 października staż w Zentiva. Staż odbywa się w Zakładzie Formulacji. Celem stażu jest poszerzenie wiedzy zakresie prac rozwojowych dotyczących opracowania stałych postaci leków oraz praktyczne zapoznanie się z koncepcją Quality by Design.

Projekt ORBIS jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu badań naukowych i innowacji Horizon 2020 jako grant Marii Skłodowskiej-Curie nr 778051. Projekt jest współfinansowany przez MNiSW ze środków na naukę w latach 2018-2022 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego Wsparcie staży w zakresie badań biofarmaceutycznych, akronim: ORBIS

ZENTIVA