Staż w Instytutucie Farmaceutycznym w ramach projektu ORBIS (Horyzont 2020)


Aktualności

Archiwum aktualności


Staż w Instytutucie Farmaceutycznym w ramach projektu ORBIS (Horyzont 2020)

W ramach projektu ORBIS, w dniach 17.10-31.10.2018, dr Igor Yanchuk z firmy Farmak JSC odbył staż w Instytucie Farmaceutycznym (IF). Opiekunem naukowym stypendysty była dr Katarzyna Sidoryk z Zakładu Chemii IF. Farmak JSC (FMK), mająca siedzibę w Kijowie, to jedna z największych firm farmaceutycznych na Ukrainie, zatrudniająca ok. 2400 pracowników

Dr Igor Yanchuk w trakcie dwutygodniowego pobytu zapoznał się z działalnością prowadzoną w Zakładzie Chemii, Zakładzie Analityki Badawczej i Zakładzie Technologii Formy Leku. Podczas wielu rozmów stypendysty z pracownikami IF poruszano zagadnienia m.in. dotyczące możliwości przyszłej współpracy naukowej i komercyjnej. Dr Igor Yanchuk drugą część stażu w Instytucie odbędzie w styczniu 2019.

Staż