Wykład dr Julii Kondratovej, kierownika Zakładu Analitycznego w firmie Farmak z Kijowa, w ramach projektu ORBIS (Horyzont 2020)


Aktualności

Archiwum aktualności


Wykład dr Julii Kondratovej, kierownika Zakładu Analitycznego w firmie Farmak z Kijowa, w ramach projektu ORBIS (Horyzont 2020)

Na zaproszenie Instytutu Farmaceutycznego dr Julia Kondratova, odbywająca staż na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), przedstawiła prezentację dotyczącą ukraińskiej firmy farmaceutycznej Farmak, partnera Projektu. Celem stażu dr Kondratovej w Zakładzie Technologii Postaci Leku UMP jest poszerzenie wiedzy w zakresie prac rozwojowych dotyczących opracowania stałych postaci leków oraz praktyczne zapoznanie się z koncepcją Quality by Design.

Staż