Instytut Farmaceutyczny ogłasza przetarg pisemny ofertoy znak FZ 231-1/19 na sprzedaż trzech samochodów.