15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists”


Aktualności

Archiwum aktualności
15th


15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists”
Instytut Farmaceutyczny objął Patronatem Honorowym Sesję Pharmacy podczas Kongresu 15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, który odbędzie się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach 9-12 maja 2019 r. wimc.wum.edu.pl