Instytut Farmaceutyczny objął Patronatem Honorowym II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Farmacja z Paragrafem”