Współpraca pomiędzy trzema instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz


Aktualności

Archiwum aktualnościWspółpraca pomiędzy trzema instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz


W dniu 5 kwietnia 2019 r. w Instytucie Farmaceutycznym odbyło się spotkanie zorganizowane celem omówienia zasad i obszarów współpracy pomiędzy instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz tj.:

• Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków (IBA)
• Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego (IChP)
• Instytutem Farmaceutycznym (IF)
W spotkaniu udział wzięli:

dr Piotr Zaleski – Dyrektor Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków
dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka, prof. IBA – Doradca Dyrektora ds. Naukowych IBA
dr Monika Bogiel – Kierownik Działu Informacji Naukowej i Medycznej IBA
dr inż. Paweł Bielski – Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej
dr inż. Ewa Śmigiera – Z-ca Dyrektora ds. Badawczych IChP
dr Grzegorz Kulczycki – Dyrektor Instytutu Farmaceutycznego
dr hab. Wioleta Maruszak, prof. IF – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Naukowych IF
dr Agnieszka Burzyńska-Prajzner – Koordynator ds. Produkcji Doświadczalnej IF
dr Katarzyna Filip – Kierownik Działu Komercjalizacji Wyników Badań IF
mgr Grzegorz Margas – Pełnomocnik Dyrektora ds. Restrukturyzacji IF

Podczas spotkania zidentyfikowano wspólne obszary współpracy dotyczące m.in.:
• komplementarnej oferty analitycznej,
• suplementów diety w kontekście badań, regulacji prawnych, działalności edukacyjnej,
• prac badawczo-rozwojowych w zakresie farmacji, biofarmacji, kosmetologii, chemii gospodarczej i weterynarii a także
• możliwości wspólnych działań komercjalizacyjnych i marketingowych (spotkania branżowe, „Impact Pharma”).

Zasady współpracy pomiędzy Instytutami zostaną określone w ramowej, trójstronnej umowie o współpracy naukowo-badawczej.
farmacja