Współpraca pomiędzy dwoma instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz


Aktualności

Archiwum aktualnościWspółpraca pomiędzy dwoma instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz


W dniu 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii odbyło się spotkanie zorganizowane celem omówienia potencjalnych obszarów współpracy pomiędzy dwoma instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz tj.:

• • Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii (PORT)
• Instytutem Farmaceutycznym (IF)

W spotkaniu udział wzięli:

dr Piotr Lassota Dyrektor Pionu R&D PORT
dr Grzegorz Kulczycki – Dyrektor Instytutu Farmaceutycznego
dr hab. Wioleta Maruszak, prof. IF – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Naukowych IF
dr Agnieszka Burzyńska-Prajzner – Koordynator ds. Produkcji Doświadczalnej IF
dr Katarzyna Filip – Kierownik Działu Komercjalizacji Wyników Badań IF
dr Oleg Demchuk, Prof. IF

Podczas spotkania zidentyfikowano wspólne obszary współpracy dotyczące m.in.:
• możliwości wykonywania w IF syntez chemicznych małych cząsteczek, które mogłyby znaleźć zastosowanie w projektach realizowanych przez PORT, jak również
• możliwości innych, wspólnych działań komercjalizacyjnych i marketingowych (spotkania branżowe, poszerzenie oferty w kierunku rynku produktów weterynaryjnych).

Zasady współpracy pomiędzy Instytutami zostaną określone w ramowej, dwustronnej umowie o współpracy naukowo-badawczej
fb Facebook - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii
twitter Twitter - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii
in Lindekin - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii PORT