15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists


Aktualności

Archiwum aktualności

15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists
W dniach 9-12 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja: „15th Sieć  Badawcza Łukasiewicz Warsaw International Medical Congress for Young Scientists” organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM.
Instytut Farmaceutyczny objął patronat naukowy nad sesją farmaceutyczną. Przedstawiciele Instytutu wyróżnili umiejętności prezentacyjne Agaty M. Gaweł (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa) oraz Sean’a Coll’a (HRB Centre for Primary Care, Department of General Practice, RCSI). Urszula Szewc (Zakład Technologii Formy Leku) oraz Piotr Rudzki (Zakład Farmakokinetyki) podzielili się z uczestnikami sesji swoim doświadczeniem z wyjazdów stażowych do Zentivy i Rutgers University w ramach projektu ORBIS.
Podczas ceremonii zakończenia konferencji drugą nagrodę w kategorii farmacja wręczono Mariannie Gajdzie z Instytutu Chemii Fizycznej PAN za prezentację dotyczącą badań nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych. Badania zostały wykonane we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym w ramach projektu 2015/19/B/ST4/03743 finansowanego przez NCN
Dodatkowe informacje:
wimc.wum.edu.pl