BS-154Projekt nr: INNOTECH-K2/IN2/82/183215/NCBR/13 pt.
„Badanie aktywności chemoterapeutycznej preparatu BS-154, nowego cytostatyku modulującego odporność wielolekową komórek nowotworowych”Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • BS-154 Sp. z o.o. – Lider
  • BLIRT S.A. - Partner
  • Instytut Farmaceutyczny - Partner
  • POLITECHNIKA GDAŃSKA - WydziałChemiczny - Partner
  • Wartość projektu: 3 882 537 zł
  • Wartość dofinansowania dla IF: 1 515 000 zł

Okres realizacji: 2013.11.01– 2016.10.31PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU INNOTECH W ŚCIEŻCE PROGRAMOWEJ IN-TECH