Certyfikaty i Zezwolenia

 • Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego
  Zezwolenie dotyczy produktu leczniczego dla ludzi.
  Wydawca: Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
  Nr certyfikatu: GIF-IW-400/0079/01/651/56/16
  Pobierz certyfikat

 • Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
  Potwierdzający jakość wytwarzania substancji aktywnych alfakalcydol, kalcyfediolu wodzian, kalcypotriol bezwodny, kalcytriol, paricalcitol, brynzolamid
  Wydawca:Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
  Nr certyfikatu: GIF-IW-400/0079_01_02/04/285/16
  Pobierz certyfikat

 • Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
  Potwierdzający jakość wytwarzania substancji aktywnych karwedilol, olanzapina, wodorosiarczan (+)-klopidogrelu oraz nitrendypina
  Wydawca:Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
  Nr certyfikatuGIF-IW-N-4022/223/13
  Pobierz certyfikat

 • Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
  Potwierdzający jakość produktu leczniczego przeznaczonego dla ludzi.
  Wydawca:Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
  Nr certyfikatu: GIF-IW-400/0079_01_01/04/145/14

  Pobierz certyfikat

 • Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
  Potwierdzający jakość produktu leczniczego weterynaryjnego.
  Wydawca:Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
  Nr certyfikatu:
  GIF-IW-400/0079_01_01/04/146/14
  Pobierz certyfikat

 • Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)
  Potwierdzający jakość badań farmakokinetycznych i bioanalitycznych, w tym badań równoważności i dostępności biologicznej
  Wydawca:Biuro ds. Substancji Chemicznych
  Nr certyfikatu: 6/2016/DPL
  Pobierz certyfikat

 • Certyfikat zgodności
  Potwierdzający zgodność substancji alfakalcydol z monografią w Farmakopei Europejskiej
  Wydawca:Europejski Dyrektoriat ds. Jakości Leków (EDQM)
  Nr certyfikatu: R1-CEP 2000-399-Rev 02

  Pobierz certyfikat

 • Certyfikat zgodności (CEP)
  Potwierdzający zgodność substancji calcipotriol bezwodny z monografią w Farmakopei Europejskiej
  Wydawca:Europejski Dyrektoriat ds. Jakości Leków (EDQM)
  Nr certyfikatu: R0-CEP 2011-158-Rev 00
  Pobierz certyfikat

 • Certyfikat zgodności (CEP)
  Potwierdzający zgodność substancji kalcytriol z monografią w Farmakopei Europejskiej
  Wydawca:Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
  Nr certyfikatu: R1-CEP 2000-397-Rev 02
  Pobierz certyfikat

 • Zezwolenie GIF
  Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego
  Wydawca:Główny Inspektor Farmacuetyczny (GIF)
  Nr certyfikatuGIF-IW-N-4001/WTC079/277/12
  Pobierz certyfikat

 • Akredytacja w Japonii
  Akredytacja zagranicznego wytwórcy produktów leczniczych
  Wydawca:Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii
  Nr certyfikatuAG22300003
  Pobierz certyfikat