AbirateronProjekt nr: 31590 pt."Punkty decyzyjne w różnicowaniu komórek hematopoetycznych, zastosowanie w terapii”
Decision-making within cells and differentiation entity therapiesProjekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • Uniwersytet w Birmingham – Lider
  • Instytut Farmaceutyczny, Celentyx Limited,Orbsen Therapetics Limited,Institute of Cancer Research-Royal Cancer Hospital, Univeristaet Basel, Uniwersytet Wrocławski, The University of Birmingham, National University of Ireland (Galway) - Partnerzy
  • Wartość projektu: 3 313 022,02 EUR
  • Wartość dofinansowania dla IF: 448 620,92 EUR

Okres realizacji: 2013.03.01– 2017.02.28PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU FP7-PEOPLE-2012-ITN (SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION), MARIE CURIE ACTION,,INITIAL TRAINING NETWORKS”