DutasterydProjekt nr: InnotechK2/IN2/65/182982/NCBR/13 pt.
"Synteza i nowa technologia produkcji leku zawierającego inhibitor 5-α reduktazy"Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. – Lider
  • F1 Pharma sp. z o.o. - Partner
  • Instytut Farmaceutyczny - Partner
  • Wartość projektu: 5 892 550 zł
  • Wartość dofinansowania dla IF: 4 786 550 zł

Okres realizacji: 2013.04.01– 2017.06.30PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU INNOTECH W ŚCIEŻCE PROGRAMOWEJ IN-TECH