ErlotynibProjekt nr: : INNOMED/I/15/NCBR/2014pt. „Opracowanie nowoczesnej technologii substancji z grupy inhibitorów kinaz oraz postaci farmaceutycznej leku generycznego stosowanego w terapii przeciwnowotworowej”  • Wartość projektu: 12 884 700 zł
  • Wartość dofinansowania dla IF: 9 763 500 zł

Okres realizacji: 2014.10.01– 2019.03.31 (projekt zakończony 12.10.2015)PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO