EscynaProjekt nr: POIG.01.01.02-14-072/09 pt:„Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny”


Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – Lider
  • Instytut Farmaceutyczny - Partner
  • Wartość projektu: 7 640 990,02 zł
  • Wartość dofinansowania dla IF: 1 459 733,33 zł

Okres realizacji: 01.03.2009 – 30.06.2015Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013