ImatinibProjekt nr: POIG.01.03.01-14-032/12 pt:"Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania leku przeciwnowotworowego z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej"Projekt realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • Instytut Farmaceutyczny – Lider
  • Vipharm S.A. - Partner
  • Wartość projektu: 2 079 356 zł
  • Wartość dofinansowania dla IF: 1 171 000 zł

Okres realizacji: 2013.03.01– 2015.06.30PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO.