KardioProjekt nr: POIG.01.03.01-14-062/09 pt:"Innowacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym"  • Wartość projektu: 21 500 256,00 zł
  • Wartość dofinansowania dla IF: 19 132 000 zł

Okres realizacji: 2009.01.27– 2015.06.30Zadania:


1.Faza przedrealizacyjna Projektu.


2.Temat I: Opracowanie technologii syntezy substancji farmaceutycznej bosentan oraz produktu leczniczego do stosowania w terapii nadciśnienia płucnego.


3.Temat II: Opracowanie technologii syntezy substancji farmaceutycznej cilostazol oraz produktu leczniczego wskazanego w terapii miażdżycy zarostowej tętnic.


4.Temat III: Opracowanie technologii syntezy substancji farmaceutycznej prasugrel oraz produktu leczniczego o działaniu przeciwpłytkowym do stosowania w profilaktyce przeciwzakrzepowej.


5.Temat IV: Opracowanie technologii syntezy substancji farmaceutycznej eplerenon oraz produktu leczniczego wskazanego w terapii niewydolności serca.


6.Temat V: Opracowanie technologii otrzymywania produktu leczniczego do terapii miażdżycy zawierającego jako składnik czynny rosuwastatynę.PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO.