Seminaria i Konferencje

 

MKNOL - Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku jest organizowana przez Instytut Farmaceutyczny co 2 lata. Konferencja jest integracyjnym forum prezentacji wyników badań, wymiany poglądów i wielopłaszczyznowych dyskusji pomiędzy specjalistami związanymi z szeroko pojętą nauką o leku. Z tą edycją, wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauki jaką jest szeroko rozumiana nauka o leku, pragniemy zapoczątkować budowanie stabilnej platformy do dialogu pomiędzy światem nauki a branżą farmaceutyczną. Konferencja kierowana jest do chemików różnych specjalizacji, analityków, klinicystów, biochemików, specjalistów w dziedzinie formy leku, przedstawicieli ośrodków akademickich, towarzystw naukowych, instytutów badawczych oraz przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego. Uczestnikami konferencji będą również przedstawiciele firm.

 

Strona internetowa MKNOL 2018