OftalProjekt nr: UDA-POIG.01.03.01-14-068/08-00 pt:"Opracowanie innowacyjnych technologii leków oftalmicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym."Zadanie 1 T. I. Opracowanie technologii substancji farmaceutycznej etabonianloteprednolu oraz postaci farmaceutycznej preparatu - zawiesina do oczu 0,5%, 5 mg/ml, do stosowania w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Zadanie 2 T. II. Opracowanie technologii syntezy substancji farmaceutycznej bimatoprost oraz postaci farmaceutycznej preparatu – krople oczne 0,3 mg/ml, do stosowania w leczeniu jaskry.

Zadanie 3 T. III. Opracowanie technologii syntezy substancji farmaceutycznej trawoprost oraz postaci farmaceutycznej preparatu - krople oczne 40 mg/ml, do stosowania w leczeniu jaskry.

Zadanie 4 T. IV. Opracowanie technologii substancji farmaceutycznej olopatadyna oraz postaci farmaceutycznej preparatu – krople oczne 1mg/ml, do stosowania w leczeniu objawów ocznych sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Zadanie 5 T. V. Opracowanie technologii substancji farmaceutycznej nepafenak oraz postaci farmaceutycznej preparatu –zawiesina do oczu 1mg/mL, do stosowania miejscowo w przebiegu operacji okulistycznych oraz leczeniu przewlekłym zapalenia spojówek i rogówki, pourazowego zespołu bólowego, owrzodzeń i stanów zapalnych.  • Wartość projektu: 21 875 560 zł
  • Wartość dofinansowania dla IF: 19 565 041,09 zł

Okres realizacji: 01.05.2008 – 30.06.2015Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013Raport z wynikami realizacji projektu Bimatoprost

Raport z wynikami realizacji projektu Loteprednol etabonate

Raport z wynikami realizacji projektu Nepafenac

Raport z wynikami realizacji projektu Olopatadyna

Raport z wynikami realizacji projektu Travoprost

Raport graficzny dla pakietu oftalmicznego

Raport z wykonania pakietu oftalmicznego