OnkoProjekt nr: POIG.01.03.01-14-069/08 pt:"Innowacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym"  • Wartość projektu: 21 319 900 zł
  • Wartość dofinansowania dla IF: 19 143 455,25 zł

Okres realizacji: 2008.05.01– 2015.06.30Zadania:

1. Opracowanie technologii substancji farmaceutycznej eksemestan oraz postaci farmaceutycznej preparatu- tabletki powlekane a 25 mg, do stosowania w leczeniu zaawansowanego raka sutka.

2. Opracowanie technologii substancji farmaceutycznej sunitynib oraz postaci farmaceutycznej preparatu- kapsułki a 12.5 mg, 25 mg, 50 mg a 25 mg, do stosowania w terapii guzów zrębowych przewodu pokarmowego opornych na imatynib oraz w terapii zaawansowanego raka komórkowego nerek.

3. Opracowanie technologii substancji farmaceutycznej lapatynib oraz postaci farmaceutycznej preparatu- tabletki powlekane a 250 mg do stosowania w leczeniu przerzutowego raka piersi, nie drobnokomórkowego raka płuc, raka pęcherze, raka głowy i szyi oraz w nowotworach układu trawiennego.

4. Opracowanie technologii substancji farmaceutycznej pemetreksed oraz postaci farmaceutycznej preparatu - liofilizat a 100 mg, 500 mg, do stosowania w leczeniu I rzutu zaawansowanej postaci międzybłoniaka opłucnej.

5. Opracowanie technologii substancji farmaceutycznej temozolomidoraz postaci farmaceutycznej preparatu – kapsułki DC a 5 mg, 20 mg, 100 mg, i 250 mg, do stosowania w chemioterapii glejaka złośliwego.PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO.