PampersProjekt nr Era-Net-Priomedchild/01/2011 pt: "Badanie leków w zastosowaniach pediatrycznych przy użyciu mikrodozowania i akcelatorowej spektrometrii masowej"  • Wartość projektu: 1 237 857,10 zł
  • Wartość dofinansowania dla IF: 1 237 857,10 zł

Okres realizacji: 2011.04.12– 2014.12.31Projekt realizowany w Konsorcjum, w składzie:


University of Liverpool, Alder Hey Children’s Hospital, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO, University of Tartu,Instytut Farmaceutyczny, Garner Consulting Services, Good Clinical Practice Alliance – Europe.