Patent PlusUmowa nr 35/PMPP/W/19-09.11/2012 pt. „PATENT PLUS - Wsparcie patentowania wynalazków powstających w Instytucie Farmaceutycznym"PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU „PATENT PLUS – Wsparcie patentowania wynalazków”  • Wartość projektu: 65 946 zł
  • Wartość dofinansowania dla IF: 59 351 zł

Okres realizacji: 03.10.2011 – 30.06.2016