Polityka JakościInstytut Farmaceutyczny jest instytutem badawczym wytwarzającym produkty lecznicze, aktywne substancje farmaceutyczne, prowadzącym badania dostępności i równoważności biologicznej w certyfikowanym laboratorium oraz prace badawcze związane z opracowaniem nowych technologii. Nasze produkty lecznicze i substancje farmaceutyczne wytwarzamy, badamy i dystrybuujemy w oparciu o Przepisy Prawa Farmaceutycznego oraz Dobre Praktyki.

Celem wdrożonego Systemu Zapewnienia Jakości jest zagwarantowanie, że:

  • Jakość wytwarzanych produktów leczniczych (badania w Kontroli Jakości) jest zgodna z zezwoleniem na wytwarzanie.
  • Jakość wytwarzanych aktywnych substancji farmaceutycznych jest zgodna ze specyfikacjami, właściwymi monografiami farmakopealnymi.
  • Wytwarzanie odbywa się w sposób powtarzalny, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją technologiczną i analityczną.

Naszą Politykę Jakości realizujemy przez:

  • Zatrudnienie wysoko kwalifikowanej i regularnie szkolonej kadry pracowniczej.
  • Ciągłe gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy do utrzymania skuteczości i ciągłego doskonalenia systemów zapewnienia jakości.
  • Ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, realizowane poprzez systematyczne monitorowanie procesów i badań oraz stosowanie nowoczesnej aparatury.

Świadomy odpowiedzialności razem z pracownikami kreuję Politykę Jakości, której naczelnym celem jest budowanie organizacji profesjonalnej i wiarygodnej. Jednocześnie pragnę dążyć do doskonalenia naszych produktów, usług oraz całego Systemu Jakości.

Warszawa, dnia 25.11.2012 r.