Projekty

Instytut Farmaceutyczny (IF) realizuje cztery projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk farmaceutycznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG). Projekty są realizowane w ramach osi priorytetowej 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

Projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez IF w ramach POIG:

  • Innowacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym: www.ifarm.eu/onko.php
  • Opracowanie innowacyjnych technologii leków oftalmicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym: www.ifarm.eu/oftal.php
  • Poszukiwanie innowacyjnego leku sródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny: www.ifarm.eu/escyna.php
  • Innowacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym: www.ifarm.eu/kardio.php
  • Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronie internetowej: www.poig.gov.pl.