Rada NaukowaRada Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Farmaceutycznego jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy o instytutach badawczych, a zasady i tryb działania Rady określa regulamin uchwalony przez tę Radę.Rada Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Farmaceutycznego


Przewodniczący Rady

prof. dr hab. Piotr Wroczyński, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zastępca Przewodniczącego Rady:

dr inż. Elżbieta Lipiec-Abramska, Ł-Instytut Farmaceutyczny

Sekretarz Rady:

mgr Anna Witkowska, Ł-Instytut Farmaceutyczny

Członkowie Rady Łukasiewicz - IF:

mgr Krzysztof Dubiel, Celon Pharma
dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny – Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka – Ł-Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
prof. dr hab. Andrzej Stanisławek – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr inż. Ewa Śmigiera – Ł-Instytut Chemii Przemysłowej
dr Krzysztof Wiśniewski – Ł-Instytut Farmaceutyczny


Skład Rady Naukowej VIII Kadencji (IX 2017 - obecnie)

Skład Rady Naukowej VIII Kadencji (III 2016 - IX 2017

Skład Rady Naukowej VII Kadencji (II 2012 - III 2016)

Skład Rady Naukowej VI Kadencji (IX 2008 - II 2012)

Skład Rady Naukowej V Kadencji (VI 2007 - IX 2008)

Skład Rady Naukowej IV Kadencji (VII 2003 - VI 2007)


Regulamin wyborów do Rady Naukowej Instytutu Farmaceutycznego