Rada NaukowaRada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy o instytutach badawczych, a zasady i tryb działania Rady określa regulamin uchwalony przez tę Radę. Rada Naukowa IX kadencji pełni swoją funkcję od IX 2017 r.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Ewa Bulska
Dr Marcin Cybulski-Wiceprzewodniczący

Dr hab. Maciej Dawidowski
Dr Katarzyna Filip
Prof. dr hab. Bartłomiej Furman
Dr hab. Tomasz Grabowski
Dr hab. Beata Gruber-Bzura
Prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek
Dr hab. Jolanta Łukasiewicz
Dr Elżbieta Lipiec-Abramska
Dr hab. Tomasz Pawiński
Mgr inż. Dorota Samson-Łazińska
Prof. dr hab. Wiesław Sawicki
Prof. dr hab. Krzysztof Selmaj
Dr Krzysztof Wiśniewski
Mgr Anna Witkowska- Sekretarz
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak -Przewodniczący

Dr Joanna Zagrodzka

Dr hab. Wioleta Maruszak, profesor IF (jako Z-ca Dyrektora ds. Naukowych))

Komisja ds. Kadr

Dr Marcin Cybulski
Dr hab. Maciej Dawidowski
Dr Joanna Zagrodzka

Komisja Regulaminowa

Dr Katarzyna Filip - Przewodnicząca
Mgr inż. Dorota Samson-Łazińska
Mgr Anna Witkowska

Komisja Skrutacyjna

Dr hab. Jolanta Łukasiewicz - Przewodnicząca
Dr hab. Maciej Dawidowski
Dr Katarzyna Filip
Mgr inż. Dorota Samson-ŁazińskaSkład Rady Naukowej VIII Kadencji (IX 2017 - obecnie)

Skład Rady Naukowej VIII Kadencji (III 2016 - IX 2017

Skład Rady Naukowej VII Kadencji (II 2012 - III 2016)

Skład Rady Naukowej VI Kadencji (IX 2008 - II 2012)

Skład Rady Naukowej V Kadencji (VI 2007 - IX 2008)

Skład Rady Naukowej IV Kadencji (VII 2003 - VI 2007)


Regulamin wyborów do Rady Naukowej Instytutu Farmaceutycznego