Rada NaukowaRada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy o instytutach badawczych, a zasady i tryb działania Rady określa regulamin uchwalony przez tę Radę. Rada Naukowa IX kadencji pełni swoją funkcję od IX 2017 r.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Ewa Bulska
Dr Marcin Cybulski
Dr hab. Maciej Dawidowski
Dr Katarzyna Filip
Prof. dr hab. Bartłomiej Furman
Dr hab. Tomasz Grabowski
Dr hab. Beata Gruber-Bzura
Prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewiczk
Prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek
Dr hab. Jolanta Łukasiewicz
Dr hab. Wioleta Maruszak, profesor IF-Wiceprzewodnicząca
Dr hab. Tomasz Pawiński
Mgr inż. Dorota Samson-Łazińska
Prof. dr hab. Wiesław Sawicki
Prof. dr hab. Krzysztof Selmaj
Prof. dr hab. Iwona Wawer
Dr Krzysztof Wiśniewski
Mgr Anna Witkowska- Sekretarz
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak -Przewodniczący

Dr Joanna Zagrodzka

Komisja ds. Kadr

Dr Marcin Cybulski
Dr hab. Maciej Dawidowski
Dr Joanna Zagrodzka

Komisja Regulaminowa

Dr Katarzyna Filip - Przewodnicząca
Dr hab. Wioleta Maruszak, profesor IF
Mgr inż. Dorota Samson-Łazińska
Mgr Anna Witkowska

Komisja Skrutacyjna

Dr hab. Jolanta Łukasiewicz - Przewodnicząca
Dr hab. Maciej Dawidowski
Dr Katarzyna Filip
Mgr inż. Dorota Samson-ŁazińskaSkład Rady Naukowej VIII Kadencji (IX 2017 - obecnie)

Skład Rady Naukowej VIII Kadencji (III 2016 - IX 2017

Skład Rady Naukowej VII Kadencji (II 2012 - III 2016)

Skład Rady Naukowej VI Kadencji (IX 2008 - II 2012)

Skład Rady Naukowej V Kadencji (VI 2007 - IX 2008)

Skład Rady Naukowej IV Kadencji (VII 2003 - VI 2007)


Regulamin wyborów do Rady Naukowej Instytutu Farmaceutycznego